Trainingsacteurs

Wat is een trainingsacteur

DHC werkt in haar trainingen samen met trainingsacteurs. Een trainingsacteur is gespecialiseerd in het spelen van een rol binnen leersituaties. Denk aan rollenspellen bij een training, assessment of coachingstraject.

Een trainingsacteur is geschoold in het werken met acteertechnieken, podium en publiek. Hij blijft binnen zijn rol en beantwoordt geobserveerd gedrag met gespeeld gedrag. Een acteur dus. Maar, anders dan op het toneel, staat in een leersituatie de acteur niet centraal. De trainingsacteur is dienstbaar aan de cursist, zodat die kan groeien. Persoonlijk en zakelijk.

Trainingsacteurs hebben dus de kennis en vaardigheden in huis om de trainer aan te vullen, van ‘alleen maar’ intrainen van gedrag, tot volledige samenwerking als co-trainer. Eigenlijk kun je spreken van een driehoeksverhouding: de trainer en de trainingsacteur zijn twee professionals die samen de deelnemer ondersteunen en begeleiden in diens leersituatie. Elk vanuit zijn eigen verantwoordelijkheid, en op basis van hun onderlinge afspraken vooraf.

Bij de meeste trainingen bepaalt de trainer de inhoud, de gebruikte trainingsmodellen en het leerproces van de deelnemers. En daarmee de context van het rollenspel waarin de trainingsacteur optreedt. In zijn rol is de trainingsacteur dus ook dienstbaar aan de trainer. Als professional brengt een trainingsacteur kennis en vaardigheden mee die de trainer kunnen ondersteunen bij de voorbereiding, uitvoering en evaluatie van zijn training.

Kort samengevat is een trainingsacteur een…

Een spiegel, die…

 • een gesimuleerde situatie tot in detail herkenbaar maakt.
 • zichtbaar voor de deelnemer reageert op diens gedrag, en meebeweegt met veranderingen in dat gedrag.
 • ook letterlijk ‘spiegelt’ door van rol te wisselen met de deelnemer.

Een souffleur, die…

 • de deelnemer steunt en tegelijk het rollenspel stuurt, zodat de deelnemer actief aan zijn leerdoel kan werken.
 • ín of buiten zijn rol feedback geeft op basis van gedrag – gevoel – gevolg. En zo de deelnemer influistert wat zijn of haar gedrag bij een ander oproept.

Een coach, die…

 • vaardigheden oefent met de deelnemer.
 • gedragsverandering begeleidt.
 • de deelnemer helpt persoonlijke leerdoelen te bereiken.

Een adviseur, die…

 • de trainer helpt bij het vaststellen van leerdoelen, trainingsmodellen, werkvormen en communicatiemodellen.
 • de toegevoegde waarde van rollenspellen bij een training verduidelijkt.
 • casuïstiek en context uitvraagt, zoals: gewenst gedrag/spel, kenmerken van de organisatie(cultuur), functies en specifieke situaties waarmee getraind gaat worden.
 • als co-trainer zelfstandig rollenspellen, werkvormen en energizers kan uitvoeren met de deelnemers.
 • na afloop de training kan evalueren, een-op-een met de trainer.

*bron Nederlandse Vereniging voor Trainingsacteurs