RI&E

Waarom een risico-inventarisatie en -evaluatie (RI&E)?

De gevolgen van een bedrijfsongeval kunnen groot zijn voor uw bedrijf. Niet alleen vanwege de kosten van verzuim en mogelijke reparaties, maar ook voor de productie én uw reputatie. Voorkómen is ook hier altijd beter dan genezen (en vaak ook goedkoper). Met een risico-inventarisatie en -evaluatie (RI&E) kunt u uw bedrijfsrisico’s in kaart brengen, zodat u de juiste voorzorgsmaatregelen kunt nemen. Waar moet u op letten?

De RI&E als Dynamisch Continu Verbeter Instrument

Meestal wordt de RI&E als vragenlijst ingezet als statisch instrument. Men start met een vragenlijst en maakt aan de hand van die vragenlijst vervolgens een plan van aanpak. Dit gaat vaak niet verder dan het wegwerken van snoeren en/of plaatsen van brandblusmiddelen. Er staat vaak erg weinig in over de reductie van stress of werkdruk. Hoogstens een vinkje bij dat er interventies zijn ingekocht zoals een psycholoog of dat er een protocol is tegen pesten. Zonde.

Dynamische RI&E

De visie van DHCwerkt is om de RI&E niet eens per 4 jaar in te zetten als verplicht nummer, maar als Dynamisch Continu Verbeter instrument en op die manier risicobeheersing op een natuurlijke manier verankeren in de dagelijkse bedrijfsvoering.

Dit maakt van het RI&E-proces een ‘acceptabel & voorstelbaar’ en dynamisch bedrijfsproces waarbij men het eigenaarschap bij alle niveaus neerlegt om te komen tot optimale medewerkersparticipatie.

Eigen regie en persoonlijk leiderschap bij leiding en medewerkers

Omdat eigenaarschap een ontzettend belangrijke voorwaarde is voor een dynamische RI&E, voeren lijnverantwoordelijken en medewerkers de RI&E zo veel mogelijk zelf uit. Ze gaan in gesprek met elkaar adhv vragenlijsten en worden hierbij gefaciliteerd door de arbeids- en organisatie deskundige.

De uitvoering en borging verplaatst zich zo van staf naar lijn met optimale medewerkersparticipatie.

De arbeids- en organisatie deskundige kan u helpen bij het inrichten van een dynamische RI&E, onder meer in de rol van inhoudelijke expert, facilitator, coach en trainer.