RI&E Plan van Aanpak

Het Plan van Aanpak RI&E

DHCwerkt helpt u graag bij het opmaken van het Plan van Aanpak.

Plan van Aanpak: Het instrument zet aan tot actie

Het RI&E-instrument is pragmatisch gericht op verbeteringen in arbeidsomstandigheden en op een goed arbobeleid in het bedrijf.

Het RI&E-instrument leidt ‘automatisch’ tot een plan van aanpak met als (tabel)format:

 • Wat aanpakken;
 • Beoogd resultaat;
 • Wie is verantwoordelijk;
 • Wie voert uit;
 • Wanneer is het klaar;
 • Kosten/budget;
 • (Criteria voor) resultaatevaluatie;
 • Wanneer en door wie evalueren;
 • Hoe te borgen in de dagelijkse werkprocessen.

Hierdoor kan het bedrijf zijn plan van aanpak ‘op maat’ invullen en kan de voortgang van verbeteracties goed gevolgd worden.

De doelen uit het plan van aanpak SMART bereiken of mag het ook opener?

Doelen bereiken via SMART?

Vaak wordt gezegd dat als je een plan of doel wil bereiken, je het ‘SMART’ moet formuleren. Het begrip SMART komt uit de managementwereld en houdt in dat je het doel vertaalt in concrete acties. Die hebben de volgende kenmerken. Het plan of doel is:

 • Specifiek (concreet en duidelijk)
 • Meetbaar (het doel is zo geformuleerd dat je nadien kunt meten of het behaald is)
 • Acceptabel (soms ook genoemd Aanvaardbaar)
 • Realistisch (het is haalbaar)
 • Tijdgebonden (je geeft aan wanneer het gehaald moet zijn).

Het SMART formuleren van een doel heeft voordelen. Je bestrijdt er al te vage plannen mee die anders misschien blijven steken in goede bedoelingen. Ook wordt duidelijker hoe je moet beginnen en dat werkt motiverend. En je acties zijn wat meer doordacht: voor je begint heb je al over de uitvoering nagedacht.

SMART heeft ook nadelen

De SMART-werkwijze kan leiden tot minimalistisch gedrag (‘Zo, we zijn al weer klaar!’). Of tot ontmoediging als het meetbaar geformuleerde resultaat niet precies wordt gehaald. Ook is het zeer lastig om beleving en kwalitatief onderzoek zoals een RI&E PSA om te zetten in zeer concrete smart doelen.

Is er een alternatief voor SMART jazeker!

NOCHT als alternatief voor SMART

Voor die gevallen waarin het SMART-principe tekort schiet, heb ik een alternatief gevonden: NOCHT.  Dit is een opener manier van werken dan SMART. Wanneer een kwestie complex om te vatten in concrete woorden en niet geheel is te herleiden tot enkele specifieke aspecten, wees dan nieuwsgierig en ga ontdekken in plaats van negeren en hopen dat het over waait. Vertrouw op je gevoel. Ga DOEN, leer en ervaar. En geniet van de reis naar het doel toe.

Ga om te beginnen starten met het formuleren van een globaal doel. Vervolgens ga je aan de slag, middels interactieve strategie waarbij de dialoog centraal staat. De essentie van deze manier van werken is dat je als leidinggevende en medewerker met elkaar in gesprek gaat, gedachten deelt en samen ideeën gaat generen. Door deze uitwisseling ontstaat er energie en beïnvloeden deelnemers elkaar wederzijds. De ondersteuning zoals HRM of arbo-professionals kunnen dit proces begeleiden. Iedere deelnemer staat in dit proces open voor de ander ongeacht de positie in de hiërarchie.

Onder tussen ben je alert op observeerbare veranderingen die zinvol lijken en bijdragen aan je globale doel. Als er zinvolle veranderingen optreden, dan baseer je daar je vervolgacties op.

Bij de NOCHT manier heb je minder zekerheden vooraf gecreëerd, maar het is niet per se vaag. Een essentieel element is namelijk het zorgvuldig observeren van wat er gebeurt als gevolg van je acties. Dat contact met de werkelijkheid (de leefwereld) en met wat er feitelijk gebeurt kan de NOCHT-insteek zowel flexibel als heel concreet maken. En daarnaast is het een hele fijne plezierige werkmanier voor alle deelnemers aan het plan.

Denk aan maatregelen gericht op:

 • Toename werkplezier
 • Toename kwaliteit
 • Toename autonomie
 • Toename sociale steun
 • Afname werkdruk

 Download voor uitgebreide omschrijving het RI&E doe-boekje

http://arbeidsomstandighedenadvies.nl/wp-content/uploads/2018/02/ebookje-RIE-PSA-met-NOCHT.pdf