PMO PSA verdiepend werkdruk onderzoek

Vanaf maart lanceren wij de PMO PSA verdiepend werkdruk onderzoek, met ondersteuning van de WERKENERGIEANALYSE®

Dit onderzoek voeren wij uit onder de andere naam VitamineAandacht

VitamineAandacht verhoogt energie, motivatie en eigen regie in organisaties die last hebben van factoren als hoge werkdruk en veel veranderingen. We geven medewerkers inzicht in zichzelf waardoor ze zelf kunnen werken aan hun duurzame inzetbaarheid en bevlogenheid. Bevlogen mensen zijn gelukkiger, zijn veerkrachtiger en positiever. We jouw hoe jij kan om gaan met je gedachten, je belemmeringen en hoe je kunt handelen en werken vanuit je waarden,zodat jij Veerkrachtig kan worden. Op basis van praktijkervaring, levenservaring gecombineerd met de nieuwste wetenschappelijke inzichten versterken wij mensen door te bouwen aan hun Veerkracht.
VitamineAandacht ondersteunt organisaties met doeltreffende programma’s en interventies om te bouwen aan veerkrachtige teams en werknemers.

Uitgevoerd door de specialist op PSA gebied een gecertificeerde Arbeids- & Organisatie deskundige samen met gecertificeerde coaches. 

De WerkenergieAnalyse geeft inzicht in de volgende zaken:

 • Je werkbeleving op functie- en organisatieniveau
 • Je mate van bevlogenheid
 • Je energie- en stressbronnen
 • Je persoonlijke hulpbronnen
 • Je mate van zingeving en reflectie
 • Inzicht in je eigen invloed op zaken

De WerkenergieAnalyse is gebaseerd op:

 • Positieve psychologie
 • Bevlogenheidsonderzoek door Arnold Bakker – Erasmus Universiteit Rotterdam (10.000 mensen)
 • Flow door Mihaly Csikszentmihalyi
 • 7 Eigenschappen van Covey
 • 80/20 regel van Pareto
 • Geïnspireerd door Carl Gustav Jung
 • Stephen Covey – De cirkel van invloed en betrokkenheid
 • De Werkenergieanalyse® staat geregistreerd in de Toolbox Duurzame Inzetbaarheid van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid.

De WerkenergieAnalyse levert het volgende op:

 • Betere energiebalans, tevredenheid en motivatie
 • Grotere betrokkenheid en bevlogenheid
 • Inventarisatie overtuigingen en patronen
 • Het stellen van doelen en het maken van keuzes
 • Formuleren van loopbaanstappen
 • Vaststellen van opleidingsbehoefte
 • Geeft direct inzicht wat er speelt
 • Is gekoppeld aan een concreet plan van aanpak
 • Zorgt voor het nemen van verantwoordelijkheid / eigenaarschap / zelfsturing.
 • Is een procesversneller (verkort coaching met begeleiding van een gecertificeerde coach)
 • Maakt coaching meetbaar op individueel-, en op teamniveau Er is zowel een begin- als een eindmeting beschikbaar.

PMO PSA verdiepend werkdruk onderzoek met behulp van de WERKENERGIEANALYSE®?

Het PMO PSA verdiepend onderzoek bestaat uit drie onderdelen:

 1.  Een online vragenlijst. Uw medewerker vult een vragenlijst in, die gebaseerd is op wetenschappelijk onderzoek van Arnold Bakker.
 2. Een persoonlijke rapportage. De medewerker ontvangt een persoonlijke rapportage met diverse scores op het gebied van stress, energie en betrokkenheid.
 3. Een persoonlijk gesprek. In het coachgesprek worden de resultaten besproken en wordt duidelijk welke vervolgstappen ondernomen moeten worden op de afgesproken doelgebieden. Dit wordt vertaald in een concreet persoonlijk prioriteitenplan.
 4. Op management niveau terugkoppeling en eventueel opgevolgd door teaminterventies.

Een snelle en heldere analyse van je werk en je energiegevers & nemers

Meer informatie?

PMO PSA Bevlogenheidsonderzoek