Leiderschap Coaching

“Voor mij is coachen de ander uitdagen, stimuleren en waar nodig ondersteunen in zijn of haar eigen leerproces. Dit binnen een prettige, veilige en passende context”

Ik wordt al jarenlang gedreven door de vraag wat mensen drijft. Mijn passie ligt in het in beweging zetten van mens, werk en organisatie. Vanuit mijn ervaring en achtergrond als coach, arbeidsdeskundige en sinds kort arbeids- en organisatie deskundige wil ik samen met organisaties bouwen aan vitale en florerende organisaties.  Ik wil betekenis geven door mensen optimaal te laten presteren vanuit de bedoeling.  Zonder mensen is er geen organisatie. Mijn missie is het welzijn, het werkplezier, de welvaart en het geluk bevorderen voor mens én organisatie. Want mensen die gelukkig zijn en schitteren creeren organisaties die floreren. Schitteren gaat natuurlijk niet zonder schuren en zie daar de mooie rol van een coach.

Vitamine A van Aandacht

Organisatie verandering begint in mijn visie bij aandacht voor de medewerkers zelf; mensen die aandacht krijgen voor hun welbevinden en regelruimte krijgen om zich te ontwikkelen zijn gelukkiger, betrokkener en beter inzetbaar. Ik geloof in de kracht van het individu. Door inzicht te hebben in de mensen en hun persoonlijkheden, talenten, knelpunten en mogelijkheden en dit te verbinden aan de bedoeling van de organisatie ontstaat er een win-win situatie en zogenaamde flow.

Alles start met de vraag

Ik ga pas van start als er sprake is van wederzijds vertrouwen met een groeimindset. De basis van een verander vraagstuk is altijd, de vraag. Samen met de coachee en/of organisatie ga ik opzoek naar de kernvraag. Wanneer we de vraag scherp hebben kunnen we verder. Ik werk met diverse methodieken en modellen. Ik heb inmiddels een prachtig gevulde toolbox en pas toe waar de coache of de organisatie het meeste baat bij heeft.

“Denk groot over jezelf en de toekomst, maar begin klein, anders begin je nooit”

Mijn aanpak kenmerkt zich door een enthousiaste, daadkrachtige, doortastende, creatieve manier van denken en doen. Daarbij daag ik mijn klanten uit, confronteer ik waar nodigen maak ik bespreekbaar wat onbespreekbaar is. Ik sta bekend als verbinder en strateeg en geef mijn klanten graag richting en laat hen, hun eigen betekenis geven aan de bedoeling. Daarbij en gaan we samen op pad naar nieuwe wegen en mogelijkheden. Ik voeg energie en kennis toe waar dat nodig is en schroom niet om onorthoxe interventies daarbij te gebruiken. Onderweg genieten we samen van het avontuur en vieren we kleine successen.

De basis in de coachgesprekken zijn o.a. Socrates, Motivational Interviewing, Marshall Rosenberg, Volwassenarbeidsrelatie