Huis van Werkvermogen

de sleutel tot duurzaam inzetbaarheid

Wat is werkvermogen?

Het werkvermogen geeft aan in welke mate een werknemer zowel lichamelijk als geestelijk in staat is om zijn huidig werk uit te voeren. Het wordt bepaald door de balans tussen individuele kenmerken (gezondheid, competenties, waarden en houding) en werkvereisten.

Het begrip werkvermogen is rond 2005 ontstaan. De Work Ability Index (WAI) werd toen door middel van verschillende projecten in Nederland geïntroduceerd. Er was behoefte aan een Nederlands begrip voor Work Ability. De volgende definitie is toen aan het begrip werkvermogen gegeven:

Definitie werkvermogen:
‘de mate waarin een medewerker, zowel lichamelijk (fysiek) als geestelijk (psychisch), in staat is om te werken.’

Het werkvermogen van een medewerker wordt niet alleen bepaald door arbeidsfactoren. De variabelen die het werkvermogen bepalen worden samengevat in het ‘Huis van Werkvermogen’ of ‘Huis van Ilmarinen’, vernoemd naar Prof. Dr. Juhani Ilmarinen, grondlegger concept van werkvermogen en Work Ability Index. Zie hieronder zijn uitleg.

Wat is het Huis van Werkvermogen?

Het werkvermogen en de factoren die er een invloed op hebben, werden door de Finse professor Juhani Ilmarinen samengevat in het Huis van Werkvermogen.

Het dak van het huis is het werkvermogen en steunt op vier verdiepingen. Een goed werkvermogen draagt bij aan duurzame inzetbaarheid daarom kan men ook inzetbaarheid lezen daar waar werkvermogen staat.

DHC heeft derhalve het dak als Inzetbaarheid geplaatst. Een goed werkvermogen krijg je wanneer de eerste drie verdiepingen -die staan voor wat de werknemer kan en wil-  in evenwicht zijn met de vierde verdieping -die aangeeft wat de organisatie verlangt.

Werk

De derde verdieping  focust op de werkomstandigheden, de inhoud van het werk en de werkeisen, maar ook op de organisatie en het management en leiderschap. Hoe staat het met de werkvereisten? Wat is de werklast, hoe zijn de taken verdeeld en op welke manier wordt leiding gegeven? Al deze zaken spelen een rol bij het bepalen van het werkvermogen van werknemers.

Normen en waarden

De tweede verdieping van het huis heeft te maken met de werkgerelateerde normen en waarden van werknemers. Wat is hun houding tegenover werk? Hoe gemotiveerd zijn zij? Deze waarden en normen fluctueren met de privésituatie (bv. geboorte van een kind, een ernstige ziekte, …), maar ook met veranderingen in de organisatiecultuur van het bedrijf (bv. nieuwe leidinggevenden). Op deze verdieping wordt de beslissing genomen om (langer) aan het werk te blijven.

De tweede verdieping heeft ook een balkon. Dat symboliseert het contact met de directe omgeving. De directe omgeving en de activiteiten buiten het werk beïnvloeden dagelijks het werkvermogen. Positieve en negatieve ervaringen buiten het werk worden meegenomen naar het werk en omgekeerd. Een goede werk-privé balans is daarom ook noodzakelijk voor een goed werkvermogen.

Competenties

De eerste verdieping richt zich op competenties. Voor een goed werkvermogen is het noodzakelijk om over de juiste mix van kennis en vaardigheden te beschikken om de beroepstaken uit te oefenen. Organisaties evolueren in de tijd en dus ook de benodigde competenties.

Gezondheid

De basis van het huis, of het fundament van een goed werkvermogen, is de gezondheid van de werknemer. Een goed werkvermogen steunt op een goede lichamelijke en psychische gezondheid.

Werk-privé balans

Het werkvermogen van een individu wordt niet alleen bepaald door zijn gezondheid, zijn competenties en zijn waarden en de mate waarin deze in overeenstemming zijn met de werkvereisten. Deze individuele kenmerken worden ook beïnvloed van buitenaf, door familie, vrienden en de samenleving in zijn geheel. De werk-privé balans heeft een effect op het werkvermogen. Een stresserende job of overwerk heeft gevolgen voor gezin, familie en vrienden. Omgekeerd werkt de privésfeer door op het werk.

Meer lezen? Klik op afbeelding voor de folder

DHChuismettekst