Een vraag: Sturen op verzuim of op Werkvermogen, het huis van werkvermogen sleutel tot duurzame inzetbaarheid

Tips over arbeidsverzuim en werkvermogen

Maaike de Haan geeft maandelijks tips om het werkvermogen en de inzetbaarheid te verbeteren.

Sturen op Verzuim of op Werkvermogen
Het huis van werkvermogen als sleutel tot duurzame inzetbaarheid

Sturen op Verzuim

De meeste bedrijven hebben het verzuim goed op de rit. Na uitval van een medewerker wordt er in de meeste gevallen direct contact gezocht over de mogelijkheden die betreffende medewerker nog heeft, bijvoorbeeld een secretaresse met schouderklachten. Die kan prima taken verrichten waarbij het schouder niet belast wordt. Duidelijke zaak. Door te focussen op uitgevallen personeel is zijn er in veel bedrijven grote vooruitgang gemaakt.

En de andere medewerkers dan…..

Er wordt gefocust op medewerkers die uitvallen, gemiddeld 4% verzuim. Welke aandacht krijgen de overige 96%. Hoe productief zijn zij en hoe dicht zitten ze tegen het uitvallen aan?

Onze arbeidsdeskundigen zien dat er veel aandacht is voor verzuim bij HRM. maar met het sturen op verzuim heb je echter nog geen ‘actief’ inzetbaarheidsbeleid. Er wordt actie genomen wanneer iemand uitvalt, waarom niet eerder?

Verzuim is een probleem dat veel breder ligt dan de loondoorbetaling bij ziekte.

Verzuim kun je vanuit ander perspectief bekijken:

  • Werkgevers signaleren en grijpen eerder in voordat het verzuim zich voordoet
  • Werkgevers zijn zich ervan bewust dat verzuim veel meer kost dan de loondoorbetaling bij uitval.

Medewerker functioneren al minder in de aanloop naar het verzuim, de productiviteit loopt terug, leidt tot kwaliteits- en productieverlies. Bij uitval zal de vervanging en zelfs de werving bij langdurig verzuim extra kosten opleveren die verder gaan dan alleen de loondoorbetaling bij ziekte.  Al deze kosten zouden ergens terug te vinden moeten zijn. Als dat gebeurt, dan zal blijken dat het rendement van goed verzuimbeleid enorm hoog is. Misschien zelfs hoger dan van welke andere inspanning binnen uw bedrijfsvoering.

 

Lees verder

 

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *