Dynamische RI&E opzetten

De arbeids- en organisatie deskundige Maaike de Haan helpt u graag bij het opzetten van een dynamische Ri&e die aansluit bij de risico’s en behoeften van uw organisatie.

Startfase van de dynamische ri&e

Om maximaal profijt te halen uit een RI&E is het van belang om in de startfase nadrukkelijk aandacht te besteden aan alle relevante aspecten:

 • Is er budget ter beschikking gesteld voor het uitvoeren van de RI&E en ook de maatregelen die er uit voortvloeien?
 • Wie gaat ermee werken (projectteam en welke rollen)?
 • Welke werkvormen worden er gekozen (vragenlijst, interview, workshops, etc..)?
 • Welke ondersteuning worden erbij betrokken (hrm, vgw, preventie medewerkers, arbeidsdeskundigen, bedrijfsarts, arbeids- en organisatie deskundigen etc..)
 • Hoe wordt de informatie verzameld en opgeslagen en door wie?
 • Wat wordt het format van het plan aanpak?
 • Hoe wordt er aangesloten bij de bestaande documentatie?
 • Welke thema’s worden aangepakt? (bijvoorbeeld PSA)
 • Wat wordt de planning?
 • Hoe wordt het systeem ingericht?

Niet onbelangrijk, focus op het werkplezier en op de opbrengsten van de RI&E!

Stappenplan

 1. Beeld van het bedrijf of de afdeling vormen
 2. Intake gesprek met de leidinggevenden
 3. Samenstellen van projectteam (met daarin preventiemedewerker, or vertegenwoordiging, hrm, leidinggevende en begeleidt door een A&O deskundige) en bepaal ook het eigenaarschap
 4. Opstellen van projectplan met het projectteam
 5. Communicatiestrategie bepalen, de bedoeling hiervan is om de RI&E op alle niveaus goed uit te leggen en de focus op de opbrengst te houden
 6. Interviews met alle medewerkers middels een vragenlijst over werkdruk door een A&O deskundige (verderop in dit boekje staan verschillende vragenlijsten benoemd die hiervoor gebruikt kunnen worden). Ook kan de A&O deskundige of HRM zelf hier vragen voor opstellen.
  Dialoog sessies organiseren waarbij de leiding in gesprek gaat met de medewerkers over risico’s middels de zogenaamde ‘risico dialoog’, waarbij ze samen de prioriteiten gaan bepalen en dit begeleiden
 7. De prioriteit punten laten inbedden in de bestaande managementsystemen
 8. Maximaal 3 haalbare punten bepalen en integreren in de dagelijkse werkprocessen
 9. Evalueer de punten
 10. Vier samen met de medewerkers de behaalde successen
 11. Vervolg het met nieuwe punten
 12. Maak er een levendig document van (hou het actueel)
 13. Bewaak het document door het samen iedere keer te evalueren
 14. Deel de uitkomsten met de medewerkers, de arbodienst en de OR

Download voor uitgebreide omschrijving het RI&E doe-boekje:

http://arbeidsomstandighedenadvies.nl/wp-content/uploads/2018/02/ebookje-RIE-PSA-met-NOCHT.pdf