BREINVOORKEUREN NBI®


Het onderzoek naar onze hersenen heeft de laatste jaren een hoge vlucht genomen. Verschillende denkprocessen in het brein blijken in verschillende delen van de hersenen plaats te vinden. En ook blijkt dat sommige mensen een grotere voorkeur hebben voor bepaalde denkprocessen boven andere denkprocessen. We noemen dat Breinvoorkeuren. Je Breinvoorkeuren geven aan op welke manier je het liefst communiceert, relaties aangaat, leiding geeft, besluiten neemt, oplossingen vindt, leert, creatief bent, onderwijst, traint en het ouderschap of de toekomst vorm geeft. Door het invullen van een online vragenlijst wordt duidelijk welk Breinvoorkeurenprofiel je hebt.

Door inzicht in uw breinvoorkeuren kunt u antwoorden en oplossingen vinden voor vragen over baankeuze, loopbaan, studiekeuze, leermethode, interactie met anderen, leidinggeven, levensstijl, kortom: persoonlijke effectiviteit.

Voordelen Breinvoorkeuren NBI®

 • Het is een van de leidende diagnostische instrumenten ter wereld
 • U krijgt snel inzicht in oorzaken van vastlopende communicatie
 • Het is gemakkelijk te begrijpen, herkenbaar en direct praktisch inzetbaar
 • Het geeft geen oordeel en is dus niet bedreigend
 • Een profiel met niet alleen vier kwadranten maar ook 8 dimensies
 • Het is niet duur
 • Het is bewezen betrouwbaar
 • Het is gebaseerd op de werking van het brein.

Breinprofiel

Niemand heeft alleen voorkeuren voor denkprocessen in één gedeelte van het brein. Het gaat altijd om een combinatie van verschillende voorkeuren. Daarom is het resultaat van een Breinvoorkeuren NBI®-vragenlijst een breinprofiel, waardoor meteen duidelijk is waar u meer voorkeuren heeft en waar minder.

breinvoorkeurenplaat

Deze voorkeuren kunnen we grofweg indelen in vier kwadranten:

 • Linksboven (L1);
 • Linksonder (L2);
 • Rechtsonder (R2);
 • Rechtsboven (R1).

Breinvoorkeuren NBI® vindt het belangrijk om te benadrukken dat het menselijk Brein een ongelooflijk vernuftig orgaan is en we mensen dus niet zouden moeten reduceren tot een kwadrant. Men is geen L1’er, maar kan wel grote voorkeuren hebben voor de denkprocessen uit het L1-kwadrant. Met daarnaast bijvoorbeeld gemiddelde of zelfs lage voorkeuren voor de denkprocessen in de andere kwadranten.

In tegenstelling tot sommige andere methoden probeert Breinvoorkeuren NBI® mensen dus niet vast te pinnen.

Waarom DHC werkt met Breinvoorkeuren NBI®

Er zijn veel instrumenten om het gedrag, de persoonlijkheid en de psychologische voorkeuren van mensen te bepalen. DHC heeft gekozen voor Breinvoorkeuren NBI® en het concept Whole Brain Thinking. Dit omdat deze zich onderscheiden van andere instrumenten doordat ze relatief makkelijk zijn te begrijpen en te leren, en vooral omdat ze nauw aansluiten bij dagelijkse situaties. Hierdoor zijn ze ook eenvoudig toepasbaar en kunnen ze snel tot resultaten leiden. Met een online vragenlijst kunnen jouw Breinvoorkeuren in beeld worden gebracht. 

DHC werkt met de volgende vragenlijsten van Breinvoorkeuren NBI®:

 • Volwassen vragenlijst
 • Baanprofiel
 • Algemeen
 • Betrokkenheid
 • Vaardigheid
 • Medewerkers tevredenheid/betrokkenheid scan
 • Leiderschapstijl