Wat doet de A&O-deskundige?

Onbekend maakt onbemind daarom hieronder een toelichting hoe u mij als Arbeids- & Organisatie deskundige kunt inzetten.

Formele beschrijving Arbeids- & Organisatie deskundige


De A&O deskundige is één van de vier kerndeskundigen uit de Arbowet. Samen met de Bedrijfsarts, de Hogere Veiligheidskundige en de Arbeidshygiënist is de Arbeids- en Organisatiedeskundige adviseur op het terrein van gezondheid en duurzame inzetbaarheid in arbeidsorganisaties. Ook adviseert hij over het optimaliseren van de arbeidsomstandighedenzorg.
De Arbeids- en Organisatiedeskundige houdt zich bezig met mensen en arbeid binnen een organisatie. Vanuit een veranderkundig perspectief adviseert de A&O-deskundige over onder andere gezondheidsmanagement, psychosociale arbeidsbelasting en de kwaliteit van de arbeid.

Tot zover de formele beschrijving van de A&O-deskundige, zoals je die kunt terugvinden in het competentie-profiel van onze beroepsgroep.
Maar wat betekent dit concreet en in de praktijk? Vaak houden we ons bezig met de gedragskant van arbeid en gezondheid. Onze inzet kan zowel preventief zijn als gericht op een specifiek probleem.


Een overzicht van de taken die ik als Arbeids- & Organisatie deskundige voor u kan uitvoeren:

 • de A&O deskundige in de 1e lijn inhouse, al poort voor de bedrijfsarts
 • ondersteuning proces om van RI&E tot dynamische RI&E te komen
 • verbeteren van onderlinge verhoudingen en hoe mensen met elkaar omgaan
 • verbeteren van werkprocessen en organisatie van het werk
 • bespreken situaties/resultaten onderzoek en faciliteren bij opstellen plan van aanpak
 • trainingen of managementgames gericht op onderwerp en vaardigheden
 • begeleiding leidinggevenden en/of  teams op specifieke thema’s zoals persoonlijk leiderschap en teamontwikkeling
 • (verzuim, werkplezier, stressherkenning, agressie, gespreksvaardigheden, etc.)
  ondersteuning bij ontwikkeling en/of implementatie van beleid (bijvoorbeeld gezondheidsbeleid, duurzame inzetbaarheid, werkdruk, anti-agressie)
 • opzet en uitvoering van werkbelevingsonderzoek of medewerker tevredenheid onderzoek
 • uitvoering interventies rondom verzuim (analyse, training, cultuur, gedrag)
 • advisering management, medewerkers en OR over balans tussen werk en welzijn (arbeidsomstandigheden, arbeidsvoorwaarden, arbeidsinhoud, organisatie van arbeid)
 • training ‘Psychosociale Arbeidsbelasting’ voor leidinggevenden en medewerkers
 • beleid opstellen over ongewenste omgangsvormen
 • mediation bij conflicten
 • vertrouwenspersoon
 • coaching van individuen en teams 
 • opzetten van duurzaam inzetbaarheid beleid en interventies