ACT coaching

  •  Waar wil ik heen?
  • Wat zit mij nog in de weg?
  • Wat heb ik nodig onderweg?
  • Hoe blijf ik op koers?

Wat is Acceptatie en Commitment training?

ACT gaat er vanuit dat het volkomen normaal is dat je als mens regelmatig lastige gedachten en gevoelens ervaart. Als ACT-coach probeer je die dan ook niet te veranderen of positiever te maken. Je doet iets veel mooiers: je verandert de relatie die iemand heeft tot zijn lastige gevoelens en gedachten. Hierdoor ontstaat een mildere levenshouding (Acceptance) en wordt de cliënt vrijer en veerkrachtiger. Ook komt er energie vrij die iemand nu bewust kan gaan richten op zaken die op dat moment van waarde zijn. Mensen leren zo nieuwe keuzes maken en zich hier duurzaam aan te verbinden (commitment). Persoonlijk waarden onderzoek vormt daarbij een soort kompas dat heel veel richting geeft. Kleine stappen tenslotte zorgen dat iemand ook echt in actie komt en langzaam maar zeker begint te veranderen. Het uiteindelijke doel is dat mensen psychologisch flexibel worden en hierdoor voluit kunnen leven en zijn wie ze willen zijn.

Acceptance and Commitment is een effectieve gedragstherapie die helpt om op een flexibele manier om te gaan met moeilijkheden die je tegenkomt in je dagelijks leven (acceptance), terwijl je daarnaast blijft investeren in de dingen die echt belangrijk voor je zijn (commitment). ACT (spreek uit als ekt) bestaat uit zes verschillende vaardigheden die samen je psychologische flexibiliteit weerspiegelen:

  • Bereidheid (niet proberen te ontsnappen aan de gedachten, gevoelens en lichamelijke sensaties en niet proberen deze te controleren, te veranderen of te negeren)
  • Defusie (niet letterlijk nemen van je gedachten)
  • Het Zelf (zorgen voor een meer flexibele relatie met jezelf)
  • Hier-en-nu (je aandacht flexibel richten op verschillende aspecten van je huidige ervaring)
  • Waarden (herkennen wat belangrijk voor je is)
  • Toegewijd handelen (bewegen richting je waarden)

ACT komt voort uit de gedragsanalyse, en is gefundeerd op de zogenaamde Relational Frame Theory (RFT). Conceptueel (met eenzelfde theoretische en filosofische grondslag) is ACT sterk verwant met andere vormen van de zogenaamde derde generatie gedragstherapie, zoals dialectische gedragstherapie (Linehan), aandachtgerichte cognitieve gedragstherapie (MBCT), gedragsactivatie en functionele analytische therapie (FAP).

Het belangrijkste onderscheid met cognitieve gedragstherapie (CGT) is dat CGT zich richt op symptoomverlichting door verandering van de inhoud van gedachten, terwijl ACT zich richt op het veranderen van de relatie die een cliënt heeft met zijn gedachten, dus het veranderen van de functie van deze gedachten.

Er wordt veel gewerkt met aandachtgerichte oefeningen (mindfulness). Daarnaast wordt er veel gebruik gemaakt van metaforen, de therapeutische relatie, ervaringsoefeningen en humor.