Prettig in Gesprek

Volwassenarbeidsrelatie

Graag neem ik u als professional en leidinggevende mee om regie te kunnen voeren op inzetbaarheid en daarmee het verzuim te reduceren en de juiste interventies in te zetten. Werken aan een volwassen arbeidsrelatie met als doel verhogen van werkplezier.

Hoe?

Door eigen regie te motiveren en stimuleren bij uw medewerkers en/of  klanten middels de stijl van Motiverende Gespreksvoering (MGV) en het huis van werkvermogen als kapstok!

Alle leidinggevenden hebben 1 doel: de werknemer in beweging brengen om duurzame inzetbaarheid en/of werkhervatting te bevorderen. En toch merk je vaak dat je met al je kennis en kunde in de praktijk daar niet in slaagt.

Hoe krijg je de werknemer in beweging? Of hoe bewerkstellig je verandering bij de leidinggevende? Hoe ga je om met de weerstand? En wat is een reparatiereflex? Hoe doe je een appel op de eigen regie van de werknemer?

Motiveren en stimuleren zijn de belangrijkste basis vaardigheden voor een leidinggevende en professional.

In één dag kan je daar een enorme stap in maken. Op deze dag maakt u kennis met de motiverende gespreksvoering. Daarnaast krijgt u inzicht in het huis van werkvermogen.

Wat is motiverende gespreksvoering?

Motiverende Gespreksvoering is een op samenwerking gerichte gespreksstijl die iemands motivatie en bereidheid tot verandering ontlokt en versterkt.

Mensen, dus ook werknemers, zijn niet te veranderen en willen niet veranderd worden.

Adviseren vanuit uw expertrol heeft vaak een averechtse uitwerking. Immers, het geeft de medewerker een excuus: ik ben niet gemotiveerd en de leidinggevende moet het maar oplossen. Slechts één persoon is verantwoordelijk voor zijn motivatie, en dat is de medewerker zelf. Toch kan de leidinggevende daar een goede rol in spelen. Een goede houding is daarbij essentieel. Daarnaast zijn de gespreksvaardigheden die hij inzet er op gericht zoveel mogelijk aan te sluiten bij de intrinsieke motivatie van de medewerker.

In deze 1 daagse training maak je kennis met de principes van het Reflecteren, de Reparatie Reflex (laat je expertstatus thuis) en de Voor- en Nadelen Matrix. Bovendien wordt specifiek de vertaalslag gemaakt naar context van het Huis van Werkvermogen. Jouw organisatie verwacht van jou als leidinggevende dat jij werknemers kan motiveren en stimuleren tot verandering en duurzame werkhervatting. Jij wil graag dat werknemers eigen regie nemen en zelf in beweging komen. Deze training leert hoe je werknemers kan inspireren om zelf de regie te pakken en in beweging te komen! Daarnaast krijg je inzicht in waar de knelpunten en oplossingen zich kunnen bevinden door het Huis van werkvermogen.

Wat is het Huis van Werkvermogen?

Het werkvermogen en de factoren die er een invloed op hebben, werden door de Finse professor Juhani Ilmarinen samengevat in het Huis van Werkvermogen.

Het dak van het huis is het werkvermogen en steunt op vier verdiepingen. Een goed werkvermogen draagt bij aan duurzame inzetbaarheid daarom kan men ook inzetbaarheid lezen daar waar werkvermogen staat.

Het dak staat voor inzetbaarheid. Een goed werkvermogen krijg je wanneer de eerste drie verdiepingen die staan voor wat de werknemer kan en wil in evenwicht zijn met de vierde verdieping die aangeeft wat de organisatie verlangt.

Enkele onderdelen van de training:

  • Casuïstiek uit de praktijk
  • Huis van werkvermogen
  • Voor- en nadelen matrix
  • Reflecteren

Het is een interactieve training waarin theorie en praktijk zullen worden afgewisseld.

In  deze training leer je hoe je Eigen Regie bij werknemers kunt bevorderen!

Doelgroep:

Leidinggevenden, managers, verzuimexperts, arbeidsdeskundigen, loopbaancoaches, jobscoaches, casemanagers

Minimum aantal deelnemers: 8

Maatwerk

Tijdsinvestering is afhankelijk van de vraag en behoefte. Zo heeft de ene groep voldoende aan 1 dag training en wil een andere groep juist een aantal extra dagen of terugkom dagen. Samen met u inventariseren we de behoefte en maken wij een training op maak.

De trainer Maaike de Haan

In deze training neem ik u graag mee met 2 methodieken die al jaren voor mij als professional werken, deze kennis draag ik graag over. Ik werk in deze training samen met een trainingsacteur om zoveel mogelijk met casuïstiek uit de praktijk te kunnen oefenen.

Organisatie:

Aantal deelnemers:

Voorkeur data:

Voorkeur in company of op locatie:

Adres:

Mail:

Contactpersoon:

Aanvraag meer informatie over training Prettig in gesprek:

captcha