DHC

Ministerie van SZW – Animatie Kerndeskundigen from in60seconds on Vimeo.

Welkom bij DHCwerkt hét organisatie advies & trainingsbureau in het Noorden als schakel tussen Mens, Arbeid en Organisatie.

Het belangrijkste van uw organisatie is uw Menselijk Kapitaal, uw medewerkers. Als werkgever wilt u dat uw medewerkers met veel plezier hun werk nu en in de toekomst kunnen uitvoeren. Uw medewerkers zullen betere prestaties leveren in een organisatie waar aandacht is voor hun welzijn.

Waarde-creatie

In al onze diensten werken wij samen met u aan een oplossing. Wij sluiten aan bij uw vraag, uw wens en de behoeften van de werkvloer. Samen met u en uw medewerkers geven wij betekenis aan de bedoeling en verbinden wij Mens, Werk en Organisatie. Of het nu gaat om een het thema duurzame inzetbaarheid, veilig en gezond werken of een risico inventarisatie en evaluatie het vertrekpunt is de medewerker zelf. Wij voegen onze energie, kennis en creatieve toolbox toe aan hetgene wat er al bekend is in de organisatie.

 

DHCwerkt is opgericht door Maaike de Haan, gecertificeerde arbeids- en organisatie deskundige (kerndeskundige).

Zij brengt op haar authentieke en praktische manier van werken, werkgevers en medewerkers in beweging om samen te werken aan de kwaliteit van arbeid, de organisatie en aan hun persoonlijk leiderschap.

Op basis van gedegen kennis en ervaring zal Maaike uw bijstaan bij uw verander vraagstuk en u helpen bij het optimaliseren van capaciteit, werkplezier, werkomstandigheden en werksfeer. Om kwaliteit en continuiteit te kunnen bieden werkt DHCwerkt samen met een netwerk van geregistreerde en gecertificeerde arbo professionals, organisatie adviseurs en coaches.

Klantgerichtheid, kwaliteit, creativiteit, objectiviteit en bevlogenheid staan hoog in het vaandel bij de samenwerkingspartners. 

Resultaat:

Meer bevlogenheid, terugdringen van psychosociale arbeidsbelasting, versterken van de weerbaarheid, meer werkplezier en reduceren van verzuim. Daarnaast meer betrokkenheid en minder verspillingen.

DHCwerkt geeft richting aan de bedoeling!

 Een overzicht van diensten die DHCwerkt kan verrichten:

Organisatie

 • Opzet van een maatwerk duurzaam inzetbaarheid visie
 • Trainingen op het gebied van Volwassenarbeidsrelatie en Motiveren zoals “Prettig in gesprek”
 • Opzetten van een levendig verzuim visie en beleid
 • Richting geven aan zelf organiserende teams
 • Betekenis geven aan Verandertrajecten op het gebied van Cultuur & Gedrag
 • Continu verbeter trajecten op basis van Lean Sixsigma, Socio techniek, Volwassen arbeidsrelatie en creatieve werkvormen
 • Creatieve gereedschapskist

Mens

 • Inzicht in werkvermogen gesprek
 • Verzuimbegeleiding
 • Trainen van de OR
 • Coachen leidinggevenden en management team bij verandering
 • Trainingen voor preventie medewerkers
 • Trainingen en workshops voor arbo professionals
 • Vitamine A van aandacht

Werk

 • Jobcraften
 • Inzicht in arbeidsomstandigheden, arbeidsinhoud, organisatie van arbeid
 • Taak en belastbaarheid in beeld
 • Werkdruk onderzoek
 • Opzetten, toetsen en opvolging dynamische risico inventarisatie en evaluatie PSA
 • Opvolging van een PMO onderzoek
 • Opzet en uitvoering van werkbelevingsonderzoek

DHC weet hoe je mensen in beweging brengt!

 • van moeten naar ontmoeten
 • van afwachten naar keuzes maken
 • van afhankelijkheid naar eigen regie en verantwoordelijkheid
 • van voldoen aan de wet naar een echte duurzame dynamische aanpak 
 • van beleid op papier naar actieve aandacht op individueel niveau