Preventief werken aan werkgeluk

Welkom bij DHCwerkt hét organisatie advies, coaching & trainingsbureau in het Noorden als schakel tussen Mens, Arbeid en Organisatie. DHC gelooft er in dat je preventief moet werken aan werkgeluk, daarom bieden wij preventieve interventies met als doel om u en uw Menselijk Kapitaal Optimaal Inzetbaar te krijgen en te houden.

Met NOCHT aan het werk

Het woord Nocht is een prachtig Frysk woord en dekt de lading voor Duurzame inzetbaarheid

 • Plezier
 • Voldoening
 • Waarde
 • Pret
 • Tevredenheid
 • Zin
 • Nut

Wij geloven dat Nocht in het werk bijdraagt aan de eigen duurzame inzetbaarheid, de levensvreugde en daardoor ook aantrekkelijk is voor de werkgever en de persoonlijke omgeving.

Waarin wij ons onderscheiden?

In alles wat wij doen staat onze passie voor mensen en passie voor werk voorop.

 • Alle interventies staan in relatie tot Werk en Flow (werkgeluk)
 • Online duurzame inzetbaarheid interventies/trainingen
 • E-coaching
 • Onderzoek naar Psycho sociale aspecten in het werk (de zogenaamde Mentale Vitaliteit)
 • Een Digitale RI&E systeem wat de methodiek Dynamische RI&E ondersteund
 • Individuele en executive coaching
 • Al onze professionals zijn (kern) deskundig en gecertificeerd.

Kortom:  Wij onderzoeken, adviseren, trainen en coachen.

Menselijk Kapitaal

Het belangrijkste van uw organisatie is uw Menselijk Kapitaal, uw medewerkers. Als werkgever wilt u dat uw medewerkers met veel plezier hun werk nu en in de toekomst kunnen uitvoeren. Uw medewerkers zullen betere prestaties leveren in een organisatie waar aandacht is voor hun welzijn.

Waarde-creatie

In al onze diensten werken wij samen met u aan een oplossing. Wij sluiten aan bij uw vraag, uw wens en de behoeften van de werkvloer. Samen met u en uw medewerkers geven wij betekenis aan de bedoeling en verbinden wij Mens, Werk en Organisatie. Of het nu gaat om een het thema duurzame inzetbaarheid, veilig en gezond werken of een risico inventarisatie en evaluatie het vertrekpunt is de medewerker zelf.

 

DHCwerkt is opgericht door Maaike de Haan, gecertificeerde arbeids- en organisatie deskundige (kerndeskundige).

Zij brengt op haar authentieke en praktische manier van werken, werkgevers en medewerkers in beweging om samen te werken aan de kwaliteit van arbeid, de organisatie en aan hun persoonlijk leiderschap.

Op basis van gedegen kennis en ervaring zal Maaike uw bijstaan bij uw verander vraagstuk en u helpen bij het optimaliseren van capaciteit, werkplezier, werkomstandigheden en werksfeer. Om kwaliteit en continuiteit te kunnen bieden werkt DHCwerkt samen met een netwerk van geregistreerde en gecertificeerde arbo professionals, organisatie adviseurs en coaches.

Klantgerichtheid, kwaliteit, creativiteit, objectiviteit en bevlogenheid staan hoog in het vaandel bij de samenwerkingspartners. 

Resultaat:

Meer bevlogenheid, terugdringen van psychosociale arbeidsbelasting, versterken van de weerbaarheid, meer werkplezier & betrokkenheid en reduceren van verzuim.

DHCwerkt geeft richting aan de bedoeling!

 Een overzicht van diensten die DHCwerkt kan verrichten:

Organisatie

 • Opzet van een maatwerk duurzaam inzetbaarheid visie
 • Trainingen op het gebied van Volwassenarbeidsrelatie en Motiveren
 • Duurzame Inzetbaarheid Diagnose
 • Richting geven aan zelf organiserende teams (zelfsturing)
 • Betekenis geven aan Verandertrajecten op het gebied van Cultuur & Gedrag
 • Continu verbeter trajecten op basis van Lean Sixsigma, Socio techniek, Volwassen arbeidsrelatie en creatieve werkvormen
 • Creatieve gereedschapskist

Mens

 • Online training Van Zelfinzicht naar Werkgeluk
 • E-coaching
 • Team coaching
 • Inzicht in werkvermogen gesprek
 • Verzuimbegeleiding
 • Trainen van de OR
 • Coachen leidinggevenden en management team bij verandering
 • Trainingen voor preventie medewerkers
 • Trainingen en workshops voor arbo professionals
 • Vitamine A van aandacht

Werk

 • Jobcraften
 • Inzicht in arbeidsomstandigheden, arbeidsinhoud, organisatie van arbeid
 • Taak en belastbaarheid in beeld
 • Werkdruk onderzoek
 • RI&E: opzetten, toetsen en opvolging dynamische risico inventarisatie en evaluatie PSA
 • Opvolging van een PMO onderzoek
 • Opzet en uitvoering van werkbelevingsonderzoek

DHC weet hoe je mensen in beweging brengt!

Onze preventieve interventie routes zijn:

 • Van Zelfinzicht naar Werkgeluk
 • Van Burnout naar Veerkracht
 • Van Drama3hoek Lijderschap naar Persoonlijk Leiderschap
 • Van Sturend Leider naar Faciliterend Leider
 • Van Verzuim naar Duurzame Inzetbaarheid
 • Van Energieloos naar Vitaliteit
 • Van Risico beheersing naar Cultuur Verandering
 • Van Ontzorgen naar Eigen Regie en Zelforganiseren
 • Van Onveilig en Onbewust naar Veilig en Bewust werken en handelen